9 października w Katowicach odbyła się uroczysta gala II edycji programu „Moje miejsce na ziemi” Fundacji Orlen. Podczas tego wydarzenia 276 organizacji pozarządowych z całej Polski otrzymało dotacje na realizacje swoich projektów. Warto zaznaczyć, że na konkurs nadesłano 2100 wniosków.

Wśród laureatów znalazły się również organizacje z terenu naszego powiatu: Biblioteka Publiczna w Skoczowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu, Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk oraz Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa.

Organizacja z terenu naszej gminy otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Niepodległa w Dzięgielowie”, które odbędzie się w Zamku rycerskim w Dzięgielowie, w pierwszej połowie listopada 2019 r.