Jak co roku w okresie świąteczno-noworocznym miało miejsce w Dzięgielowie w sali gimnastycznej szkoły podstawowej spotkanie Seniorów i Jubilatów.

To już siedemnasty raz odbyła się impreza zapoczątkowana w roku 2003 przez ówczesnego sołtysa Wernera Zająca i ks. Emila Gajdacza (K.E-A). Była to wtedy pionierska inicjatywa w naszej gminie.

„Nie tak dawno widzieliśmy się w tym miejscu; tak przynajmniej może myśleć wielu z Was.

A to niestety czas tak szybko upływa i już dokładnie rok minął od poprzedniego naszego spotkania w gościnnych murach naszej szkoły. Cieszę się szczególnie, że wy drodzy Seniorzy, Jubilaci, Zasłużeni przyjęliście to zaproszenie, bo tym właśnie chcemy Wam podziękować za to co wnieśliście i nadal wnosicie w życie naszej lokalnej społeczności. Życzę, aby te pokolenia, które idą za Wami mogły czerpać same dobre przykłady budując na tym fundamencie swoją przyszłość” – tymi słowami przywitał wszystkich zebranych sołtys Zbigniew Krzemień.

Organizatorami przyjęcia byli: Sołtys wraz z Radą Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa oraz Szkoła Podstawowa.

Z zaproszenia skorzystało ok. 130. Program artystyczny przygotował p. Krzysztof Durlow, który na skrzypcach (z podkładem muzycznym) wykonał wiązankę utworów klasycznych i popularnych, poprowadził również we wspólnym śpiewie i kolędowaniu. Był tradycyjny poczęstunek, czas na długie rozmowy, na składanie sobie życzeń. Wspomniano tych, którzy ze względu na chorobę nie mogli już wziąć udziału w spotkaniu zaś chwilą ciszy uczczono pamięć tych mieszkańców, którzy w minionym roku opuścili nas na zawsze.

Kończąc Sołtys złożył wszystkim życzenia:

„Na Nowy Rok: Bożego prowadzenia, zdrowia, pogody ducha i … zadowolenia z tego, że jesteście mieszkańcami Dzięgielowa”.

 

Wspólnie z seniorami świętowali zaproszeni goście:

  • przewodniczący Rady Gminy Karol Lipowczan,
  • radna gminna i przedstawicielka SMDz Dorota Skark-Pieprzka,
  • gospodarz szkoły dyr. Katarzyna Bogdał,
  • przewodnicząca KGW Gertruda Proksa,
  • Przełożona Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” s.Ewa Cieślar,
  • ks. Proboszcz Dariusz Kowala /R-K/,
  • ks. Proboszcz Marek Londzin /E-A/,
  • druh Jacek Klein- prezes OSP.

Przygotowania zabrały wiele dni, czasu i energii, zaangażowanych było wiele osób, którym należą się szczególne podziękowania:

– kolegom z Rady Sołeckiej, obsłudze szkolnej i druhom z OSP za przekształcenie sali gimnastycznej w olbrzymi salon gościnny,

– p. Dyr. Szkoły za życzliwość i udostępnienie pomieszczeń,

– paniom (Brygidzie, Jolancie, Annie, Danucie, Renacie) za przygotowanie pysznych dań,

– paniom z KGW za wykonanie pięknych kompozycji na stołach i za obsługę,

– parafii Ewangelickiej oraz OSP za użyczenie stołów i krzeseł.

Impreza nie byłaby tak uroczysta, gdyby nie osoby, firmy, z Dzięgielowa i okolic, które uznały, iż warto wesprzeć tak cenną inicjatywę:

Anna i Wacław Hanzel (MegaPress), Janusz Buzek, Dariusz Reis, Krzysztof Glajcar, Marek Targosz (Fol-Bud), Robert Siekierka (Stolarstwo), rodzina Nieboras (firma PPHU Jerzy), Jerzy Franek (Zakład Zieleni), Zbyszek Krzemień (GARDENUS), Jerzy Franek (FAMEKS), Jerzy Cieślar (TRANSBUS), Bank Spółdzielczy w Cieszynie, mleczarnia z Bażanowic, Parafia Ewangelicka, Parafia Rzymsko-Katolicka, Diakonat Żeński Eben – Ezer, Restauracja- Hotel POD TUŁEM, OSP Dzięgielów, skład opałowy w Dzięgielowie, Wydawnictwo Sharon i Armia Zbawienia.

Zbigniew Krzemień

zdjęcia: Jacek i Agnieszka Klein