Impulsem do utworzenia Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa były obchody jubileuszowe 700-lecia naszej miejscowości, które odbyły się 11 czerwca 2005r. Grupa dzięgielowian – z charyzmą, dużymi możliwościami twórczymi i organizatorskimi, chęcią bezinteresownej pracy, przy dużym poparciu i pomocy wielu mieszkańców, organizacji, kościołów, miejscowych firm, szkoły – przygotowała uroczystość jakiej jeszcze w Dzięgielowie nie było – co zostało podkreślone na spotkaniu pojubileuszowym.

Właśnie wtedy zrodziła się myśl, dalszego działania, by ocalić od zapomnienia historię, tradycję, obyczajowość naszej wsi, by przywołać nazwiska pracowitych ojców – wspaniałych gospodarzy, by przypomnieć wzorce wychowawcze domu rodzinnego, szkoły, wspomnieć nauczycieli, którzy niewątpliwie dla wielu byli niepodważalnym autorytetem, wreszcie by pozostawić ślad po istnieniu naszego pokolenia.


I tak 28.11.2005 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa z udziałem 20 osób – założycieli w osobach: Andrzej Cholewa, Janusz Michalik, Jerzy Franek, ks. Emil Gajdacz, ks. Grzegorz Giemza, s. Lidia Gottschalk, Werner Zając, Gertruda Proksa, Ludwika Czyż, Jan Czyż, Zofia Fober, Paweł Wojnar, Tadeusz Sztefka, Tomasz Lenkiewicz, Marcin Wojnar, Ewa Pelar, Józef Szczuka, Bronisław Wojnar, Halina Molin – Pinkas, Monika Pinkas.

Na tymże zebraniu, przy zachowaniu wymaganych procedur, dokonano wyboru organów Stowarzyszenia. Po ukonstytuowaniu się zarząd stanowią: Ludwika Czyż – prezes, Jerzy Franek – zastępca prezesa, Zofia Fober – sekretarz i kronikarz, ks. Grzegorz Giemza – skarbnik, członkowie: Gertruda Proksa, Tomasz Lenkiewicz, Marcin Wojnar. Komisja rewizyjna: Tadeusz Sztefka, s. Lidia Gottschalk, Józef Szczuka, Paweł Wojnar i Werner Zając.

Formalności związane z rejestracją Stowarzyszenia trwały do 23.06.2006r. Od tej daty oficjalnie, prawnie działa Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa. Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa chce współpracować z wszystkimi miejscowymi organizacjami, kościołami, szkołą – pragnie pełnić funkcję koordynatora, służyć doświadczeniem zawodowym, społecznym – a wszystko po to, cytując za publikacją wydawnictwa „Warto” – by Dzięgielów był miejscem szczególnym.

Od roku 2012 Zarząd Stowarzyszenia działa w składzie przedstawionym na zdjęciu poniżej:

Stoją od lewej: Ryszard Kożdoń, Ireneusz Kaleta, Marek Faruga – skarbnik, Tadeusz Sztefka – prezes. Siedzą od lewej: Joanna Siąkała, Katarzyna Bogdał – z-ca prezesa, Zofia Fober – sekretarz.

JEŻELI MASZ POMYSŁ, INICJATYWĘ, CHĘĆ DZIAŁANIA – PRZYSTĄP DO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW DZIĘGIELOWA – zebrania w pierwszą środę każdego miesiąca w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie (godz. 19.00) – zapraszamy.