Ochotnicza Straż Ogniowa w Dzięgielowie została założona 6 marca 1904 roku. Pierwszą remizą strażacką został budynek po byłym komisariacie Policji (obecny Domek Myśliwski). Do remizy została dobudowana drewniana wieża strażacka, w której suszono parciane węże strażackie oraz znajdowała się ręczna syrena sygnalizacyjna.
      Dodatkowym systemem informującym mieszkańców o pożarze (prócz uruchamiania ręcznej syreny sygnalizacyjnej) było rozmieszczenie na terenie wsi 10 „bekadeł” (rodzaj trąbki). Działanie systemu informującego o zaistniałym pożarze polegało na tym, że posiadacz „bekadła” (zauważywszy pożar w swojej części wsi) zaczynał grać na nim. Jeśli dźwięk sygnalizacyjny trąbki został usłyszany przez innych posiadaczy „bekadeł”, zaczynali oni grać na swoich trąbkach. W ten oto sposób wszyscy strażacy, jak i mieszkańcy Dzięgielowa, mogli śpieszyć na ratunek czyjegoś domostwa.
      Pierwszym wozem strażackim była konna bryczka, na której zamontowana była ręczna sikawka. Każdorazowe wyjazdy wozu były możliwe dzięki uprzejmości gospodarzy J. Wojnara i A. Hławiczki, którzy udostępniali konie do zaprzęgu.
      Przypuszczalnie pierwszymi członkami Ogniowej Straży byli: Jan Hławiczka, Adam Niedoba, Paweł Sztefka, Jan Baran, Paweł Kożdoń, Jerzy Kłoda, Jan Turoń, Paweł Welszar, Jan Hławiczka (młodszy), Józef Sztefka, Markus Weber, Jan Heczko, Adam Hławiczka, Jan Wapienik, Paweł Ostrószka, Jan Glajcar, Jan Supik, Andrzej Hławiczka, Jan Szczuka, Franciszek Czaja i Jan Wojnar.
      Do największych akcji gaśniczych (przeprowadzonych w Dzięgielowie do wybuchu II wojny światowej) zaliczyć należy:
– w 1908 roku gaszenie zabudowań folwarcznych należących do Komory Cieszyńskiej,
– w 1920 roku gaszenie budnika kolei Cieszyn – Bielsko,
– w 1934 roku pożar wielkiej stodoły obok szkoły należącej do gospodarstwa państwowego, Ochotnicza Straż Pożarna 76
– w 1935 roku pożar zabudowań gospodarczych u Lankoczów.
      W 1937 roku została zakupiona motopompa, którą zamontowano w miejsce ręcznej pompy znajdującej się na konnej bryczce, a którą podczas wojny ukrył w swoich zabudowaniach gospodarczych pan Kupka. Podczas II wojny światowej straż została rozwiązana.
      Na przełomie maja i czerwca 1945 roku Stanisław Pieczonka, Jan Kupka, Józef Kulisz, J. Wojnar oraz Jan i Andrzej Hławiczkowie reaktywowali Ochotniczą Straż Pożarną w Dzięgielowie. Po 1945 roku został założony „Teatr Strażacki”. Jego aktorami byli członkowie dzięgielowskiej straży, natomiast prowadzącym został Jan Rusnok przypuszczalnie do 1960 roku, kiedy to teatr zawiesił swoją działalność. Bezpośrednią przyczyną rozwiązania teatru było upowszechnienie – w prywatnych domach – odbiorników telewizyjnych.
Czy wiesz, że:
 
  • w 2. połowie 1906 roku strażacy otrzymali 200 koron od Cesarza Franciszka Józefa z przeznaczeniem na działalność straży,
 
  • przełom lat 40. i 50. obfitował w ważne wydarzenia, do których zaliczyć należy: – budowę „wspinalni” (drewnianej konstrukcji przypominającej trzypiętrowy budynek), na której ćwiczyli strażacy ze Śląska Cieszyńskiego, – wymianę drewnianego wozu gaśniczego na nowy wóz strażacki – samochód ciężarowy „Austin” i budowę nowej, murowanej wieży przy remizie,
 
  • w związku z narastającymi potrzebami wsi, jak również samych strażaków, podjęto decyzję o budowie nowej remizy strażackiej, którą oddano do użytku w 1977 roku. Natomiast budynek po byłej remizie został sprzedany Polskiemu Związkowi Łowieckiemu z siedzibą w Dzięgielowie,
 
  • w 1975 roku Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała od Komendy Wojewódzkiej Zawodowej Straży Pożarnej z Bielska-Białej samochód marki „Żuk”, który służy do dnia dzisiejszego jako wóz pożarniczy,
 
  • do największych akcji gaśniczych po II wojnie zaliczyć należy: pożary zabudowań u Ostrószki, Pieczonki, Karasa, Cywki i Cieślara,
 
  • do największych akcji gaśniczych po II wojnie zaliczyć należy: pożary zabudowań u Ostrószki, Pieczonki, Karasa, Cywki i Cieślara,
 
  • w 2004 roku OSP bardzo uroczyście obchodziła jubileusz 100-lecia,
 
  • w skład Ochotniczej Straży Pożarnej (2005r.) wchodzą cztery sekcje bojowe: 12-15 lat, 15-18 lat, 18-50 lat i sekcja dziewcząt 12-16 lat. A skład obecnego zarządu wygląda następująco: prezes – Paweł Wojnar, prezes honorowy – Jan Krzok, naczelnik – Janusz Michalik, zastępca – Karol Podżorski, gospodarz – Natasza Krzok, sekretarz – Ludwik Zieliński, skarbnik – Józef Szczuka. Członkami zarządu są: Roman Sztefka, Janusz Franek, Werner Zając. Przewodniczącym komisji rewizyjnej jest Karol Krzok, a jej członkami: Andrzej Krzok i Jerzy Ostruszka.
Strażnica w Dzięgielowie
Strażnica w Dzięgielowie
Stara strażnica w Dzięgielowie
Stara strażnica w Dzięgielowie
Wóz strażacki
Wóz strażacki
Pierwsi strażacy
Pierwsi strażacy