Koło Gospodyń Wiejskich zostało założone w 1963 roku. Impulsem do utworzenia organizacji był przyjazd w 1962 roku przedstawicielki Polskiego Związku Kółek Rolniczych, Ernestyny Fedyczkowskiej, która zachęciła mieszkanki Dzięgielowa do zrzeszonego działania.
      Pierwszą przewodniczącą KGW została Maria Czaja, sekretarzem Bronisława Niemiec, zaś skarbnikiem Emilia Rybica. Stan liczebny koła w dniu jego założenia wynosił 22 osoby. Na następną przewodniczącą wybrano Elżbietę Paździorową, po niej obowiązki przejęła Helena Pelarowa, a obecnie KGW prowadzi Gertruda Proksowa. Uroczystość pożegnania przewodniczącej Elżbiety Paździorowej i przejęcie prowadzenia przez Helenę Pelarową Wszystkim Paniom prowadzącym koło należą się słowa najwyższego uznania i podziwu. Każda z nich w czasie swojej kadencji wprowadziła coś nowego. Przy okazji lokalnych, gminnych i powiatowych imprez organizowały, bywało, że przy współudziale aktywnie działającego i zaprzyjaźnionego kółka rolniczego czy pszczelarskiego, wystawy, np. „Gotowanie i szycie”, prezentowały prace KR i KGW na powiatowej wystawie w Cieszynie. To właśnie wtedy sensacją był trzypiętrowy tort; z innych, to np.: prezentacja kwiatów, warzyw, owoców, przetworów, robótek ręcznych. Ważną część działalności naszych Pań stanowiły kursy i szkolenia. Uczyły się przyrządzania potraw z mało znanych warzyw – skorzenerii, salcepii, cykorii, czarnej rzodkwi czy białej rzepy; poznały sztukę szycia kołder, szydełkowania pięknych serwetek, kroju i szycia, haftu czy makramy. Brały udział w konkursach np.: „Więcej mleka wysokiej jakości”, „Więcej kwiatów, owoców i warzyw”, „Gmina Goleszów w kwiatach”. Były organizatorkami lub współtworzącymi spotkania z okazji świniobicia, śledzika, mikołajek, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Seniora czy innych towarzyskich imprez. Zawsze dopisywał im humor – same przygotowywały skecze, scenki humorystyczne, ale organizowały też wyjazdy do cieszyńskiego i bielskiego teatru czy kina.
      Z wielką serdecznością i wdzięcznością przyjmowały programy artystyczne dzieci przedszkolnych, szkolnych i z domu dziecka, które uświetniały ich okolicznościowe spotkania. Panie rewanżowały się w Dniu Dziecka przekazując słodycze, wypieki własnej roboty, książki do biblioteki szkolnej. Przy wielu obowiązkach – często gospodarstwo, cały dom „na głowie”, dzieci, mąż – organizowały wycieczki edukacyjne i turystyczne. Zwiedziły chyba całą Polskę. Były w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Zakopanem; w Beskidach, Sudetach. W sumie odbyło się ponad 40 wyjazdów. Systematycznie dokształcały się, organizując prelekcje na tematy związane z racjonalnym prowadzeniem gospodarstwa domowego, spotkania ze służbą zdrowia, kosmetyczką. Dbają także o kondycję fizyczną korzystając z zajęć gimnastyki korekcyjnej i basenu. Wszystkie jubileusze koła – uroczystości środowiskowe z udziałem władz gminnych, powiatowych czy księży kościoła wyznania ewangelickiego i katolickiego – były zawsze przygotowane z elegancją i smakiem w przenośnym i dosłownym znaczeniu. Za całokształt działań dzięgielowskie Koło Gospodyń Wiejskich było wielokrotnie wyróżniane, nagradzane, opisywane w prasie, a przede wszystkim podziwiane za organizację, aktywność na rzecz naszej wsi, niebywałe talenty i umiejętność jednoczenia ludzi.
15 listopada 2003 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzięgielowie Koło gospodyń Wiejskich obchodziło 40-lecie swojego istnienia. Z tej okazji Koło otrzymało wiele życzeń i dyplomów uznania. Spotkanie było również okazją do krótkiego podsumowania historii naszego działania , które przez lata kształtowało życie społeczne Dzięgielowa. Na uroczystości obecni byli m.in.: Poseł Ziemi Cieszyńskiej Jan Sztwiertnia,Radny Powiatu Cieszyńskiego Józef Gawłowski, Wójt Gminy Goleszów Zbigniew Wacławik,Przewodniczący Rady gminy Goleszów Kazimierz Wisełka, Prezes Kółka Rolniczego w Goleszowie Edward Markuzel, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzięgielowie Paweł Wojnar, Prezes Koła Pszczelarzy w Dzięgielowie Józef Waszut, Sołtys Dzięgielowa Werner Zając oraz instruktorka Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Cieszynie mgr. Urszula Sztwiertnia.
W czerwcu 2005 roku Dzięgielów obchodził swoje 700-lecie. KGW włączyło się również w przygotowania uroczystości jubileuszowych – upiekło kołacze (w piekarni w Cieszynie ),a następnie sprzedawało je w głównym namiocie obchodów, gdzie jednocześnie prowadziło „słodki bufet” oraz służyło swoją pomoc wszystkim uczestnikom uroczystości. Wartym podkreślenia jest fakt, iż właśnie na obchodach jubileuszowych, za całokształt pracy dzięgielowskie Koło zostało wyróżnione przez Sejmik Województwa Śląskiego ZŁOTĄ HONOROWĄ ODZNAKĄ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO!! 
W kwietniu 2006 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym został wybrany nowy zarząd. Przewodniczącą została ponownie Gertruda Proksa, zastępcą Helena Pelar, sekretarzem Longina Bujok,skarbnikiem Hildegarda Kubeczek. Członkami Zarządu Koła zostały Zofia Gogółka i Kazimiera Gogółka. W lipcu Koło nasze poniosło wielką stratę zmarła nasza koleżanka skarbnik Hildegarda Kubeczek wobec tego wybrano nową skarbnik ,którą została Krystyna Rakowska.
Cały 2006 rok obfitował w wiele imprez, uroczystości, w których dzięgielowskie koło brało czynny udział . Do najważniejszych zaliczyć należy :
– Dni Goleszowa – upieczenie ciast na stoisko przygotowane przez członków Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa;
– Wystawa robótek ręcznych (haftu ,haftu toledo, wyszywane obrazy i obrazki)
– Transgraniczny Piknik Sportowy zorganizowany w Goleszowie – udział w konkurencjach sprawnościowo – sportowych;
– Gminny Raj Rowerowy – przygotowanie i obsługa bufetu przy OSP w Dzięgielowie dla uczestników rajdu;
– Dzień Seniora w Dzięgielowie – włączenie się w organizację spotkania najstarszych mieszkańców wsi, przygotowanie poczęstunku;
– Wycieczka na górę Żar połączona z zwiedzaniem elektrowni szczytowo – pompowej Porąbka – Żar;
– Organizacja spotkań szkoleniowych, prelekcji – lekarskich , ogrodniczych , ziołoleczniczych, pokazów kulinarnych i spotkania z bioterapeutami.
Z powyższych danych wynika, że dzięgielowskie GOSPODYNIE żadnej pracy się nie boją i nie ma dla nich spraw niemożliwych do zrealizowania. Wszystkie członkinie pracują bezinteresownie, a nagrodą za trud włożony w organizowanie życia społecznego wsi i jednocześnie gminy jest satysfakcja , którą potwierdzają liczne wyróżnienia, dyplomy uznania i otrzymane nagrody. Ale jeszcze ważniejsza od nagród jest możliwość wspólnych spotkań, wymiana doświadczeń, dzielenie się swoimi umiejętnościami, talentami, również radościami, jak i troskami życia rodzinnego, środowiskowego. Panie są twórcze, z licznymi pomysłami, ciągle się dokształcają, integrują – czemu między innymi służą wycieczki, wyjazdy na wystawy ogrodnicze i prelekcje na różne tematy.
Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich członkiń KGW. Dane pochodzą z dnia 1marca 2007 roku. Przewodnicząca – Gertruda Proksa Zastępca Helena Pelar Sekretarz – Longina Bujok Skarbnik – Krystyna Rakowska Członkinie zarządu: Zofia Gogółka, Kazimiera Gogółka Pozostałe członkinie: Katarzyna Bogdał, Ludwika Czyż, Teresa Faruga, Ewa Franek, Halina Heczko, Janina Kukuczka, Helena Klain, Jadwiga Roman, Maria Sztewka, Anna Satara, Bogusława Skark, Natalia Śliwka, Barbara Śliwka, Maria Wandasiewicz, Krystyna Zorychta. Honorowe członkinie: Anna Kluz, Marta Krzok, Emilia Skark, Emilia Słupik, Maria Hładowska, Marta Staszewska. Potwierdzeniem dużej profesjonalności dzięgielowskiego Koła jest fakt, że przewodnicząca Koła – Gertruda Proksa – jest członkiem Rady Kobiet w Warszawie.
KGW współpracuje z: Sołtysem, Radą Sołecką, Stowarzyszeniem Miłośników Dzięgielowa, Ochotniczą Strażą Pożarną w Dzięgielowie, Gminą Goleszów, Rejonowym Związkiem Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku – Białej, Krajową Radą Kobiet
Szczegółowe informacje na temat działalności KGW można uzyskać pod numerem 033 852 9715- Gertruda Proksa
Wszystkich zainteresowanych współpracą z dzięgielowskim Kołem Gospodyń Wiejskich zapraszamy na spotkania Koła, które odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek po 10-tym każdego miesiąca w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie. ZAPRASZAMY !!!
Czy wiesz, że:
 
  • w 1970 roku kółko rolnicze zorganizowało dożynki, na których honorową funkcję starostów pełnili państwo Kotasowie,
 
  • w 1972 roku członkinie KGW uczestniczyły w dożynkach gminnych w Goleszowie i wojewódzkich w Ochabach,
 
  • w 1971 roku w świetlicy ZMW usytuowanej w Zamku zorganizowano wieczór kolęd. Tam też przy innych okazjach gościł kabaret „Chochlik” z cieszyńskiej drukarni,
 
  • w 1976 roku Helena Pelar witała I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka w czasie jego wizyty w Kombinacie Rolniczym Goleszów,
 
  • w 1977 roku KGW liczyło 70 członkiń. Teraz jest o wiele mniej, toteż Panie liczą na zaangażowanie młodej generacji kobiet,
 
  • w 1984 roku 40 członkiń otrzymało karty rowerowe, w tym też roku zakupiono magiel elektryczny, z którego korzystano w każdy czwartek u pani Gawlasowej,
 
  • w ramach KGW i ZMW działała grupa teatralna, która przygotowywała widowiska teatralne między innymi pt. „Baby górą”, „Wesele cieszyńskie”, które obejrzeli mieszkańcy Dzięgielowa i okolicznych miejscowości,
 
  • w latach 1986-1993 koło rozprowadziło 10200 sztuk piskląt kurzych, 2980 sztuk brojlerów, 465 sztuk indyków, 861 sztuk kaczek pekińskich, 835 sztuk kaczek piżmowych, 229 sztuk piskląt gęsich oraz 7100 kg paszy dla tych piskląt
Koło Gospodyń Wiejskich
Koło Gospodyń Wiejskich