Przez setki lat wielkim utrudnieniem dla mieszkańców Dzięgielowa wyznania katolickiego była odległość, jaką musieli pokonywać w drodze do kościoła parafialnego w Puńcowie. W związku z rozwiązaniem Komory Cieszyńskiej i podziałem jej gruntów wśród ludności Śląska Cieszyńskiego pojawiła się możliwość pozyskania działki i wybudowania kościoła katolickiego w Dzięgielowie. W tym celu ksiądz Edward Linzer (ówczesny proboszcz Parafii św. Jerzego w Puńcowie) skierował prośbę do Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Cieszynie o przyznanie w Dzięgielowie ziemi z przeznaczeniem pod budowę kaplicy. Prośba została pozytywnie rozpatrzona, jednak trudna sytuacja finansowa nie pozwoliła na wybudowanie kościoła.

Dopiero po ponad 50-ciu latach marzenia mieszkańców o wybudowaniu świątyni mogły się urzeczywistnić, gdyż nowy proboszcz Parafii św. Jerzego ks. Karol Tomala wystąpił do władz wojewódzkich z prośbą o udzielenie pozwolenia na budowę kaplicy w Dzięgielowie. W styczniu 1981 roku parafia uzyskała pozwolenie na budowę punktu katechetycznego, zaś 5 marca 1982 roku został zatwierdzony plan budowy przez architekta wojewódzkiego. Uzgadnianie spraw formalnych trwało rok, gdyż ziemia przeznaczona pod budowę posiadała klasę III b, czyli kategorię rolniczą bez prawa do zabudowy. Odstępstwa od tej zasady dokonało Ministerstwo Rolnictwa za zgodą Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. Inspektorem nadzoru i kierownikiem budowy został Józef Szwanda z Cieszyna, a majstrem inż. Tadeusz Ligocki.

Od momentu uzyskania pozwolenia na budowę mieszkańcy zaczęli gromadzić trudno dostępne wówczas materiały budowlane. W przeddzień rozpoczęcia wykopów pod fundamenty, 24 marca 1982 roku, ks. Karol Tomala poświęcił plac budowy. Uroczystość ta odbyła się bez udziału parafian ze względu na panujący wówczas stan wojenny. W tym też dniu plac budowy odwiedził ksiądz biskup Herbert Bednorz z Katowic. Jednocześnie został powołany Komitet Budowy Kaplicy, w skład którego weszli: Karol Tomala, Edward Chowaniec, Jan Chowaniec, Bronisław Lankocz, Eugeniusz Mróz, Erwin Franek, Rudolf Sztefka, Rudolf Franek, Tadeusz Kłoda, Bronisław Śliwka, Paweł Juroszek, Jan Zorychta i Mieczysław Żaczek. Roboty dachowe wykonali trzej cieśle z Pogwizdowa z majstrem Kanią, a blachą dach pokryła ekipa Franciszka Buriana z Puńcowa. Pomimo trwających jeszcze robót budowlanych, w grudniu 1982 roku ks. Karol Tomala rozpoczął w niedokończonym domu katechetycznym nauczanie religii dzieci z Dzięgielowa. Młodzi katolicy (64 dzieci) uczęszczali na religię w pięciu grupach.

Już 13 sierpnia 1983 roku ksiądz biskup ordynariusz dr Herbert Bednorz dokonał poświęcenia nowego punktu katechetycznego w Dzięgielowie. Wraz z biskupem uroczystą mszę św. koncelebrowało wielu księży. Obecni byli też: ks. Alfred Jagucki i siostry diakonise z Eben-Ezer oraz siostry Elżbietanki i Boromeuszki z Cieszyna. W uroczystości, którą uświetnił występ męskiego chóru z Parafii św. Jerzego w Cieszynie oraz strażackiej orkiestry dętej z Pogwizdowa, wzięli też udział licznie przybyli mieszkańcy Dzięgielowa. Po części liturgicznej goście spotkali się na wspólnym poczęstunku, podczas którego biskup ogłosił parafianom, że przenosi proboszcza Karola do Parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Nowym proboszczem został ks. Jan Drzyzga, który kontynuował prace wykończeniowe przy kaplicy. Doprowadzono wodę do budynku, zakupiono tabernakulum oraz od Tadeusza Kłody odkupiono organy i założono instalację nagłaśniającą.

Pierwsza komunia (ks. Jan Drzyzga)

Z dniem 1 grudnia 1991 roku nowym proboszczem puńcowskiej parafii został ks. Benedykt Fojcik. Dzięki jego staraniom i pomocy finansowej parafian, kaplica wzbogaciła się o nową dzwonnicę z trzema dzwonami ufundowanymi przez Jerzego Godawskiego z Dzięgielowa. Wewnątrz kaplicy zainstalowano centralne gazowe ogrzewanie. Ponadto cała kaplica została ponownie odmalowana. Tymczasowo nad ołtarzem został zawieszony obraz przedstawiający dobrego pasterza autorstwa Zbigniewa Damca.

Obecnie wnętrze zostało gruntownie odnowione. Kaplica pod wezwaniem Jezusa Dobrego Pasterza jest szczególnym miejscem dla rodzin katolickich, które spotykają się na niedzielnej Mszy św. oraz dla dzieci skupionych wokół Maryi.

Więcej informacji na temat Parafii znajduje się na www.puncow.diecezja.bielsko.pl

Czy wiesz, że…

  • Obok kaplicy stoi dzwonnica zaprojektowana przez Karola Gasia, na której zawieszono 3 dzwony ufundowane przez parafianina Jerzego Godawskiego. Dzwony (św. Jerzy, św. Franciszek, św. Stanisław Biskup) poświęcił 25 marca 1999 roku franciszkanin o. Alan Rusek,
  • kiedy nadszedł dzień poświęcenia kaplicy ówczesny proboszcz w Puńcowie ks. Karol Tomala juz wiedział, że zostaje przeniesiony na stanowisko proboszcza do do parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Należało tylko przekazać tę wiadomość parafianom. Wówczas pod koniec uroczystości ks. bp Herbert Bednorz, znany z poczucia humoru, oznajmił zebranym: „W kościele muszą być zmiany, aby zadowolić każdego. Dlatego mieliście proboszcza wysokiego i szczupłego, a teraz dostaniecie niskiego i grubego”. Tak wyglądało wprowadzenie księdza Jana Drzyzgi na parafię w Puńcowie.
Kaplica p.w. Jezusa Dobrego Pasterza w Dzięgielowie
Kaplica p.w. Jezusa Dobrego Pasterza w Dzięgielowie
Pierwsza komunia (ks. Jan Drzyzga)
Pierwsza komunia (ks. Jan Drzyzga)