Stowarzyszenie Służby Ratowniczej Błękitnego Krzyża powstało w 1975 roku. Jego pełna nazwa brzmiała wówczas Służba Ratownicza Błękitnego Krzyża przy Synodalnej Komisji Ewangelizacyjno-Misyjnej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w PRL. W tym czasie Stowarzyszenie nie posiadało własnej siedziby, a swoją działalność prowadziło w wynajętych obiektach kościelnych w różnych miejscowościach Śląska Cieszyńskiego.
Stowarzyszenie Służby Ratowniczej Błękitnego Krzyża prawnie powstało 25 października 1988 roku.
W latach 1980-1995 siedzibą Stowarzyszenia była „Szczukówka” (budynek obecnego Centrum Misji i Ewangelizacji, ul. Misyjna), która otrzymała nazwę BETEZDA. Był to obiekt wynajęty od kościoła ewangelicko-augsburskiego, w którym odbywały się spotkania, ewangelizacje, a osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogły skorzystać z bezpłatnych miejsc noclegowych (wraz z wyżywieniem).
Podstawową działalnością „Błękitnego Krzyża” jest niesienie pomocy osobom i ich rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu poprzez słowo Boże.
Stowarzyszenie liczy ok. 60 członków, w tym 5-cio osobowy zarząd, którego prezesem jest Jan Szarzec.
Obecna jego siedziba mieści się w przy ul. Targoniny 71 (dojazd obok cmentarza w Bażanowicach wzdłuż linii kolejowej). Prowadzone są w niej ewangelizacje i miesięczne spotkania (każda trzecia niedziela miesiąca w godz. 9.00 – 14.00).
Szczegółowe informacje nt. działalności Stowarzyszenia: Jan Szarzec, tel. 0 33 8527 631, w godzinach 19.00 – 21.00.