Rada sołecka: sołtys Zbigniew Krzemień, Bartłomiej Cywka, Jerzy Franek, Janusz Kożdoń, Jacek Klein, Marek Cywka

Sołtys Zbigniew Krzemień – mieszkaniec gminy od urodzenia, Dzięgielowa od 1993 r., żona Renata, trzech synów, wykształcenie wyższe ogrodnicze, właściciel firmy zajmującej się zakładaniem i pielęgnacją ogrodów oraz przycinką i wycinką drzew. Pasja – muzyka i śpiew (ukończona Szkoła Muzyczna w Cieszynie). Działalność społeczna: rada sołecka, rada rodziców, aktywny udział w życiu dzięgielowskiej parafii, od 15 lat współorganizator pomocy charytatywnej dla ubogich rodzin w Bieszczadach.

Kontakt: ul. Targoniny 22, 43-445 Dzięgielów, tel. 602 740 832

Protokoły z zebrań wiejskich